Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 2. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 2. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 2. dönem Türkçe dersi konu soru dağılım tablosu yayımlandı.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar

Konu soru dağılım tabloları öğretim programında yer alan tüm kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmış ancak tabloda sadece soru sorulması planlanan kazanımlara yer verilmiştir.

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar (MEB) – Senaryo 1

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1
Yazma
Alt öğrenme alanı yok.
Kısa metinler yazar. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1
Cümle türlerini tanır. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar (MEB) – Senaryo 2

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1
Metindeki anlatım biçimlerini belirler 1
Anlama
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1
Metin türlerini ayırt eder. 1
Yazma
Alt öğrenme alanı yok.
Hikâye edici metin yazar. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler 1
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar (MEB) – Senaryo 3

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma Söz Varlığı Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1
Yazma Alt öğrenme alanı yok. Bilgilendirici metin yazar. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar (Ferman Yayınları) – Senaryo 1

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin
eder.
1
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1
Metnin konusunu belirler. 1
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler 1
Yazma
Alt öğrenme alanı yok.
Bilgilendirici metin yazar. Yazdıklarını düzenler. 1
Cümle türlerini tanır. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Ortak Yazılı Sınavlar (Ferman Yayınları) – Senaryo 2

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1
Anlama
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler 1
Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1
Metin türlerini ayırt eder 1
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1
Yazma Alt öğrenme alanı yok. Hikâye edici metin yazar. Yazdıklarını düzenler 1

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar (MEB) – Senaryo 1

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1
Anlama
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1
Metindeki yardımcı fikirleri belirler 1
Metnin içeriğini yorumlar. 1
Yazma
Alt öğrenme alanı yok.
Şiir yazar. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler 1
Cümle türlerini tanır. Kavramsal tanımlamalara girilmez 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar (MEB) – Senaryo 2

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1
Metindeki söz sanatlarını tespit eder 1
Anlama
Metnin konusunu belirler 1
Metinler arasında karşılaştırma yapar 1
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur 1
Metin türlerini ayırt eder.. 1
Yazma Alt öğrenme alanı yok. Hikâye edici metin yazar. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar (MEB) – Senaryo 3

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma Söz Varlığı Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1
Yazma Alt öğrenme alanı yok. Hikâye edici metin yazar. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar (Ferman Yayınları) – Senaryo 1

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin
eder.
1
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1
Anlama
Metnin konusunu belirler. 1
Metnin içeriğini yorumlar 1
Yazma
Alt öğrenme alanı yok.
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin
Türkçelerini kullanır.
1
Kısa metinler yazar. Yazdıklarını düzenler. 1

8. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar (Ferman Yayınları) – Senaryo 2

Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
Okuma
Söz Varlığı
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.eder. 1
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler 1
Anlama
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Metnin içeriğini yorumlar. 1
Yazma Alt öğrenme alanı yok. Yazma stratejilerini uygular. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanırTürkçelerini kullanır. 1

Konu-Soru Dağılım Tabloları Nedir?

Konu soru dağılım tabloları, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere bildirildiği tablolardır.

Ortak Yazılı Sınavlar Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

Diğer Sınıflar için Ortak Sınav Seçeneği Var mı?

Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

Sınavların Tarihleri Ne Zaman?

2. dönem 1. sınavların, Mart ayının son haftası ile Nisan ayı ilk haftasında yapılması bekleniyor. Ancak henüz resmi tarihler MEB tarafından açıklanmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz sitemizde duyurusu yapılacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.