Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 1. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 1. Dönem Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu yayımlandı.

  Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

  Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

  Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf Türkçe Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  Öğrenme AlanıAlt Öğrenme AlanıKazanımlarİl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
  1. DİNLEME / İZLEME
  Alt öğrenme alanı yok.
  Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Öğrencilerin tahminlerini kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırmaları sağlanır.***
  Dinlediklerini/izlediklerini özetler.***
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.***
  Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.***
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.***
  Dinleme stratejilerini uygular. Katılımlı, katılımsız,grup hâlinde ve not alarak dinleme gibi yöntem ve teknikleri uygulamaları sağlanır***
  2. KONUŞMA
  Alt öğrenme alanı yok.
  Hazırlıklı konuşma yapar. Öğrencilerin verilen bir konu hakkında görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları sağlanır.***
  Hazırlıksız konuşma yapar.***
  Konuşma stratejilerini uygular. Serbest, güdümlü, yaratıcı, hafızada tutma tekniği ve kelime kavram havuzundan seçerek konuşma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.***
  Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.***
  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.***
  3. OKUMA
  Akıcı Okuma
  Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.***
  Okuma stratejilerini kullanır. Sesli, sessiz, tahmin ederek, not alarak, soru sorarak, okuma tiyatrosu ve hızlı okuma gibi yöntem ve teknikleri kullanmaları sağlanır.***
  Söz Varlığı
  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
  11
  Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.11
  Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.
  211
  İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.21
  Okuduklarını özetler.
  Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.31
  Metinle ilgili sorular sorar.
  Metnin konusunu belirler.1
  Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.21
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler.11
  Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
  211
  Metnin içeriğini yorumlar.
  a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
  b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
  c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
  21
  Metin türlerini ayırt eder.
  a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
  1
  Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
  Medya metinlerini değerlendirir.
  İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
  a) İnternet/yazılı (dergi, kitap, broşür, gazete vb.) kaynakların güvenilirliklerinin sorgulanması sağlanır.
  b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
  4. YAZMA
  Alt öğrenme alanı yok.
  Şiir yazar.
  Bilgilendirici metin yazar.
  a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
  b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
  1
  Yazma stratejilerini uygular.
  Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.
  11
  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
  Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
  Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez.
  b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
  21
  Yazdıklarını paylaşır.
  Kısa metinler yazar.

  İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

  Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

  * İl/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavın kapsamında dinleme/izleme, konuşma alanları ve okumanın alt öğrenme alanı olan akıcı okumayla ilgili kazanımlardan soru sayısı belirtilmemiştir. Çünkü bu öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımlar, MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği gereği eğitim kurumu sınıf /alan zümreleri tarafından hazırlanacak uygulama sınavlarına yöneliktir.

  ORTAK YAZILI SINAVLAR NEDİR?

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

  DİĞER SINIFLAR İÇİN ORTAK SINAV SEÇENEĞİ VAR MI?

  Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

  7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

  SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

  Ülke genelindeki ilk sınav, 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

  ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

  Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.