Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 2. Dönem Matematik Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 2. Dönem Matematik Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 2. Dönem Matematik dersi konu soru dağılım tablosu yayımlandı.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar

Konu soru dağılım tabloları öğretim programında yer alan tüm kazanımlar dikkate alınarak hazırlanmış ancak tabloda sadece soru sorulması planlanan kazanımlara yer verilmiştir.

6. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar – Senaryo 1

Alt Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
SAYILAR VE İŞLEMLER Oran Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. 1
VERİ İŞLEME
Veri Toplama ve Değerlendirme İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir 1
Veri Analizi
Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
1
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
GEOMETRİ VE ÖLÇME
Açılar Bir açıya eş bir açı çizer. 1
Alan Ölçme
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1
Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1
Alan ile ilgili problemleri çözer. 1

6. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar – Senaryo 2

Alt Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
SAYILAR VE İŞLEMLER Ondalık Gösterim Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
VERİ İŞLEME Veri Analizi İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. 1
GEOMETRİ VE ÖLÇME
Açılar Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1
Alan Ölçme
Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.
1
Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
Çember Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1

6. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavlar – Senaryo 3

Alt Öğrenme Alanı Öğrenme Alanı Kazanımlar Soru Sayısı
SAYILAR VE İŞLEMLER
Ondalık Gösterim
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
1
Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar
CEBİR Cebirsel İfadeler Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. 1
VERİ İŞLEME Veri Analizi Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar 1
GEOMETRİ VE ÖLÇME
Açılar Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir. 1
Alan Ölçme
Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 1
Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür. 1
Alan ile ilgili problemleri çözer. 1
Çember Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır. 1
Geometrik Cisimler Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar. 1

Konu-Soru Dağılım Tabloları Nedir?

Konu soru dağılım tabloları, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için her sınavda hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağının önceden öğrencilere bildirildiği tablolardır.

Ortak Yazılı Sınavlar Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

Diğer Sınıflar için Ortak Sınav Seçeneği Var mı?

Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

Sınavların Tarihleri Ne Zaman?

2. dönem 1. sınavların, Mart ayının son haftası ile Nisan ayı ilk haftasında yapılması bekleniyor. Ancak henüz resmi tarihler MEB tarafından açıklanmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz sitemizde duyurusu yapılacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.