Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 1. Dönem Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 1. Dönem Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu yayımlandı.

  Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

  Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

  Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  1. Sınav2. Sınav
  Öğrenme AlanıKazanımlarİl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
  BİREY VE TOPLUM
  Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.211
  Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder.211
  Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.21
  Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.211
  Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.211111
  KÜLTÜR VE MİRAS
  Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.411211
  İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar.31121
  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.31121
  Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.311
  Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.311
  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
  Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.311
  Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.21
  Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir.11

  • İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

  • Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

  ORTAK YAZILI SINAVLAR NEDİR?

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

  DİĞER SINIFLAR İÇİN ORTAK SINAV SEÇENEĞİ VAR MI?

  Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

  7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

  SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

  Ülke genelindeki ilk sınav, 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

  ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

  Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.