Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 1. Dönem Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf 1. Dönem Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu yayımlandı.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

Ortak Yazılı Sınavlar 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

1. Sınav 2. Sınav
Öğrenme Alanı Kazanımlar İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo) Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo) İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak Sınav Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo) Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)
BİREY VE TOPLUM
Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 2 1 1
Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. 2 1 1
Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular. 2 1
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 2 1 1
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2 1 1 1 1 1
KÜLTÜR VE MİRAS
Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 4 1 1 2 1 1
İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 3 1 1 2 1
Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 3 1 1 2 1
Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 3 1 1
Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 3 1 1
İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 1 1
Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. 2 1
Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir. 1 1

• İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

• Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

ORTAK YAZILI SINAVLAR NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

DİĞER SINIFLAR İÇİN ORTAK SINAV SEÇENEĞİ VAR MI?

Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ülke genelindeki ilk sınav, 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.