Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 1. Dönem Matematik Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf 1. Dönem Matematik Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  2023-2024 eğitim öğretim yılı Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf Matematik Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu yayımlandı.

  Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde yayımlanan karara göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

  Aşağıda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik senaryo ve konu soru dağılım tablosunu görebilirsiniz.

  Ortak Yazılı Sınavlar 8. Sınıf Matematik Dersi Konu Soru Dağılım Tablosu

  1. Sınav2. Sınav
  Alt Öğrenme AlanıKazanımlarİl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (3. Senaryo)İl/İlçe Genelinde Yapılacak Ortak SınavOkul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (1. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (2. Senaryo)Okul Genelinde Yapılacak Ortak Sınav (3. Senaryo)
  Çarpanlar ve Katlar
  M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tamsayı çarpanlarını bulur, pozitif tamsayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.211
  M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.211111
  M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.111
  Üslü İfadeler
  M.8.1.2.1. Tamsayıların, tamsayı kuvvetlerini hesaplar11
  M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.3111111
  M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.111
  M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10 un farklı tamsayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.11
  M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.111
  Kareköklü İfadeler
  M.8.1.3.1. Tam kare pozitif sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.111
  M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.211111
  M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.21
  M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.21121
  M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.112111
  M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.211
  M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.11
  M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.11
  Veri Analizi
  M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.111
  M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.211
  Basit Olayların
  Olma Olasılığı
  M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.11
  M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir.11
  M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar.11
  M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında (0 ve 1 dahil) olduğunu anlar.11
  M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.2111

  • İl/İlçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır.

  • Okul genelinde yapılacak sınavlarda açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar tabloda gösterilmiştir.

  ORTAK YAZILI SINAVLAR NEDİR?

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilerlemesini izlemek, müfredatın tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak ve uygulama konsantrasyonu oluşturmak amacıyla bu yıl ilk defa ortaokul 6. sınıf düzeyinde “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9. sınıf düzeyinde “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavlarını “ülke genelinde ortak sınav” olarak planlama kararı aldı.

  DİĞER SINIFLAR İÇİN ORTAK SINAV SEÇENEĞİ VAR MI?

  Bu yıl, ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıflar dışındaki diğer sınıf seviyelerinde ülke genelinde ortak sınav uygulaması bulunmayacak.

  7., 8., 10., 11. ve 12. sınıflar için  il veya ilçe düzeyinde sınavlar gerçekleştirilecektir.

  SINAVLARIN TARİHLERİ NE ZAMAN?

  Ülke genelindeki ilk sınav, 6. sınıf öğrencileri için 26 Aralık 2023 tarihinde, 9. sınıf öğrencileri için ise 27 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecektir.

  ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

  Bakanlık bu kez, okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak ortak yazılı sınav ve birden fazla şubede okutulmadığı için ortak yapılamayacak sınavlara yönelik daha önce yayımlanan konu soru dağılım tablolarına uygun örnek soru kitapçıkları ve açıklamaları yayımladı.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.