Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Konu Anlatımı

  Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları Konu Anlatımı: Kuran’ın temel mesajları, öğretileri ve temaları üzerine ayrıntılı bir inceleme.

  Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

  Kur’an’da, geçmişte yaşamış milletler, topluluklar, Peygamberler ile ilgili anlatılan ibretlik hikayelere kıssa denir. Kur’an’da bazı Peygamberlerin hayatlarından kısaca bahsedilmiştir. Bunun amacı Allah’ın mesajlarının daha iyi anlaşılması ve insanların ders almasıdır.

  KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI

  İNANÇ (İTİKAD): İnanç konusu Kur’an’ın ana konularının en başında gelir.
  İnanç: Allahü Teala’nın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderdiği ilkelerin tamamını kalbimizle doğrulamak, dilimizle bunu söylemek ve bu ilkelerin doğru olduğunu tereddüt etmeden kabul etmektir.
  Tevhit: Allah’ın var ve bir olduğuna, eşinin ve benzerinin olmadığına inanmaktır. İslam inancının temelini tevhit oluşturur. Tevhit inancı Kur’an-ı Kerim’de en özlü ve güzel bir şekilde ihlas suresinde anlatılmıştır.
  İhlas suresi: “De ki O Allah birdir. Allah samettir (Her şey O’na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.). O doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”
  Kur’an’da Bahsedilen İnanç Esasları (İmanın Şartları):

  » Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
  » Meleklere inanmak
  » Kitaplara inanmak
  » Peygamberlere inanmak
  » Ahiret gününe inanmak
  » Kader ve kazaya inanmak

  İBADET: İbadet Kur’an’da bahsedilen ana konulardan biridir.
  İbadet: Allah’ın rızasını kazanmak, O’na olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı göstermek, kulluk borcumuzu ödemek, Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek amaçlarıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ibadet denir.
  Başlıca ibadetler: Namaz, oruç, zekat, hac.
  “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet)
  “Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nur suresi, 56. ayet)
  AHLAK: Ahlak iyi ve güzel davranışlar sergilemektir. Ahlak kuralları insanların iyiliğini ve mutluluğunu hedefler. Din güzel ahlak demektir. Kur’an’da birçok güzel ahlaki davranışlardan bahsedilir ve bunların yapılması teşvik edilir. Kötü davranışlardan ise uzak durulması istenir.
  “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet)
  “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez…” (Lokman suresi, 18. 19. ayetler)
  MUAMELAT: İşler, ameller, davranışlar gibi anlamlara gelen muamelat; sosyal hayatta alım satım, kiralama, anlaşma, kefalet, vasiyet, evlenme, boşanma, miras, suçlar, cezalar gibi konularda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Kur’an’da sosyal hayatı düzenleyen kuralları içeren pek çok ayet vardır. Bunlar bireyin bireyle, bireyin toplumla ve toplumların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ilkelerdir.
  KISSALAR: Kur’an’da, geçmişte yaşamış milletler, topluluklar, Peygamberler ile ilgili anlatılan ibretlik hikayelere kıssa denir. Kur’an’da bazı Peygamberlerin hayatlarından kısaca bahsedilmiştir. Bunun amacı Allah’ın mesajlarının daha iyi anlaşılması ve insanların ders almasıdır.

  KUR’AN’DA YER ALAN KISSALAR

  1. Peygamber Kıssaları: Hz. Adem (a.s.) kıssası, Hz. Yusuf (a.s.) kıssası, Hz. Musa (a.s) kıssası…
  2. Peygamber Olmayanların Kıssaları: Hz. Lokman (a.s.) kıssası, Hz. Meryem kıssası
  3. Geçmiş Toplumların Kıssaları: Medyen halkının kıssası, Ad kavminin kıssası, Semud kavminin kıssası
  “Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır…” (Yusuf suresi, 111. ayet)

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.