LGS Konu Anlatımı

  İklim ve Hava Hareketleri Konu Anlatımı: Dünya’nın farklı iklim bölgelerini...
  Kader İnancı Konu Anlatımı: Kader kavramının felsefi ve dini yönleri....
  Kader ve Kaza İnancı Konu Anlatımı: Felsefi ve dini perspektiflerle...
  Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı Konu Anlatımı. Bu...
  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) Konu Anlatımı. Onun hayatı,...
  Kaderle İlgili Kavramlar Konu Anlatımı: İnsan hayatındaki kader anlayışının felsefi...
  İnsanın İradesi ve Kader Konu Anlatımı: Felsefe ve dinin ışığında...
  Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Konu Anlatımı: Enerjiyi farklı formlara dönüştürme süreçlerini...
  Elektrik Yüklü Cisimler Konu Anlatımı ile fizik alanındaki temel prensipleri...
  Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Konu Anlatımı ile fizik biliminin bu...
  İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem: Dini prensipler, hayatımıza etkileri...
  Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Konu Anlatımı: İslam’da...
  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.) Konu Anlatımı. Onun hayatı,...
  Zekat ve Sadaka Konu Anlatımı: İslam’da mali ibadetlerin önemi, pratikleri...
  Geometrik Cisimler Konu Anlatımı: Üç boyutlu şekillerin dünyasını keşfedin, çeşitli...
  Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı: Geometrik şekillerin dönüşümünü anlayın; yansıma, döndürme...
  Eşlik ve Benzerlik Konu Anlatımı: Geometride eşlik ve benzerliğin temel...
  Üçgenler Konu Anlatımı ile geometrinin temel taşı olan üçgenlerin özelliklerini,...
  Eşitsizlikler Konu Anlatımı: Matematikte eşitsizliklerin temel prensiplerini, çözüm yöntemlerini ve...
  Doğrusal Denklemler Konu Anlatımı: Matematikteki doğrusal denklemlerin çözüm yöntemlerini, uygulamalarını...
  Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konu Anlatımı: Cebirin temel kavramlarını, özdeşlikleri...
  Basit Olayların Olma Olasılığı Konu Anlatımı ile olasılık teorisinin temellerini...
  Veri Analizi Konu Anlatımı: Veri bilimine giriş yapın, temel veri...
  Kareköklü İfadeler Konu Anlatımı: Matematikte kareköklerin temellerini, işlemlerini ve bu...
  Üslü İfadeler Konu Anlatımı ile matematikteki üslü sayıların gücünü keşfedin;...
  Çarpanlar ve Katlar Konu Anlatımı: Matematiksel düşünme becerilerinizi geliştirin, çarpanları...
  8. Sınıf 9. Ünite – Science konusu ile ilgili ele alınabilecek...
  SHOULD – SHOULDN’T  Bu yapı İngilizcede tavsiyede bulunmak için ya...
  Making Requests (Rica etme) Karşımızdaki insandan bir şeyi yapması için...
  PRESENT PERFECT TENSE (Talking about experiences) Bu ünitede bu zaman...