Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) Konu Anlatımı

  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) Konu Anlatımı. Onun hayatı, öğretileri ve tarihi mirası hakkında derinlemesine bilgiler.

  Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa

  Hz. Musa, gördüğü rüya üzerine doğan bütün erkek çocukların öldürüldüğü bir dönemde dünyaya gelmiştir. Dönemin firavunu halka zulüm eden bir yöneticiydi.

  “…Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız…” emri gereğince an- nesi Hz. Musa’yı bir sandık içerisinde nehre bırakır.

  Musa’yı (a.s) taşıyan sandık, dalgalarla sürüklenerek Allah’ın izniyle Firavun’un sarayına ulaştı. Her ne kadar Firavun O’nu öldürmek istemişse de Firavun’un karısı çocuğu görünce kalbinde ona karşı bir sevgi doğdu.

  Yüce Allah Hz. Musa’yı (a.s.) korudu ve annesini ona sütanne olarak kavuşturdu. Böylece Allah’ın takdiriyle Hz. Musa, Firavun’un sarayında fakat kendi annesinin kucağında emniyet için- de büyüdü.

  Musa (a.s.) olgunluk çağına gelince Medyen şehrine gitti. Burada yaptığı anlaşma gereği bir adamın yanında on yıl çobanlık yaptı ve kızlarından biriyle evlendi. Daha sonra Mısır’a geri dön- meye karar verdi.

  Musa (a.s.) bu süreyi doldurup eşiyle birlikte yolda giderken Allah tarafından kendisine peygamberlik görevi verilmiştir. Firavun’u ve Mısır halkını Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaya çağıracak bir elçi olarak seçilmiştir.

  Hz. Musa bu görevin ne kadar ağır bir yük olduğunu biliyor- du. Onun için Allah’a şöyle dua etti: “Kardeşim Harun’un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.”

  Yüce Allah da onun bu duasını “…Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sayede size erişemeyecekler, mûcizelerimizle siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.” buyurarak kabul etti.

  Yüce Allah Hz. Musa’yı birtakım mucizelerle destekledi. Asâsı kocaman bir yılan oldu. Elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran bir nur gibi parlayıverdi. Bu mucizeler karşısında şaşkına dönen Firavun iman etmemekte direndi.

  En ünlü sihirbazlarını toplayarak Hz. Musa’yı mağlup edebileceğini düşündü. Sihirbazlar Hz. Musa’ya karşı halkın önünde yarışa girişseler de başarılı olamadılar.

  Sihirbazlar Allah’ın kudreti karşısında Firavun’un hiçbir gücü olmadığını, Allah’ın her şeyden üstün olduğunu anlamışlardı. Firavun’un tehditlerine aldırış etmeden Müslüman oldular.

  Hz. Musa ve Hz. Harun, Firavun’un iman etmesi için çok çaba sarf ettiler. Ancak Firavun bir türlü yola gelmedi ve küfürde ısrar ederek insanlara karşı zulmünü artırdı.

  Bunun üzerine Hz. Musa kavmini toplayarak Filistin’e doğru yola çıktı. Firavun ise ordusuyla birlikte onların peşine düştü ve hepsi denizde boğulup gitti. Böylece Yüce Allah yeryüzünde bozgunculuk yapanları cezalandırmış, Allah’a inanıp peygamberinin peşinden gidenleri ödüllendirmişti.

  Hz. Musa çocukluğundan itibaren Allah’ın koruması ve gözetmesi altında olmuştur. Kardeşi Harun da o peygamber olduktan sonra onun en büyük destekçisi oldu.

  Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, dünya yaratıldığı günden beri devam etmekte olan hak ve batıl mücadelesinin iki büyük peygamberidir.

  Firavun gibi bir güç karşısında Allah’ın yardımıyla sergiledikleri vakur, asil ve sabırlı duruş kötülüklerle mücadele konusunda hepimiz için güzel bir örnektir.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.