Üslü İfadeler Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  Üslü İfadeler Konu Anlatımı

  Üslü İfadeler Konu Anlatımı ile matematikteki üslü sayıların gücünü keşfedin; temel kavramları, kuralları ve problem çözme tekniklerini öğrenin.

  ÜSLÜ İFADE NEDİR?

  a ∈∈ R ve n ∈∈ Z+ olmak üzere an ifadesine üslü ifade denir. an ifadesinde a’ya taban, n’ye üs veya kuvvet adı verilir.

  an = a.a.a…a (n tane)

  ÖRNEK:

  ► 43 = 4 . 4 . 4 = 64

  ► (−2)3 = (−2) . (−2) . (−2) = −8

  ► (1515)2 = 1515 . 1515 = 125125

  ÜSLÜ SAYILARIN ÖZELLİKLERİ

  x, y ∈∈ R ve m, n ∈∈ Z+ olmak üzere

  1. Kuvvet

  Tüm gerçek sayıların birinci kuvveti kendisidir.

  x1 = x olur.

  ÖRNEK:

  ► 71 = 7

  ► 01 = 0

  ► (−5)1 = −5

  ► (1212)1 = 1212

  1. Kuvvet

  Sıfır hariç her sayının 0. kuvveti 1’dir.

  x ≠≠ 0 için x0 = 1 olur.

  ÖRNEK:

  ► 50 = 1

  ► (−7)0 = 1

  ► (5757)0 = 1

  Negatif Kuvvet

  Negatif kuvvette taban ters çevrilir.

  ÖRNEK:

  ► 5−2 = 152152 = 125125

  ► (−2)−6 = 1(−2)61(−2)6 = 164164

  ► (23)−3(23)−3 = (32)3(32)3 = 278278

  Üslü Sayının Üssü

  Üslü sayıların üssü alınırken üsler çarpılır.

  (xm)n = xm.n

  ÖRNEK:

  ► (24)3 = 24.3 = 212

  ► ((−8)−3)−2 = (−8)(−3).(−2) = (−8)6

  Diğer Bazı Özellikler

  • Pozitif gerçek sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir.
  • Negatif gerçek sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.
  • 1’in tüm gerçek sayı kuvvetleri 1’dir.
  • −1’in tek kuvvetleri −1, çift kuvvetleri +1’dir.
  • 0’ın negatif kuvvetleri tanımsızdır.

  ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ

  Tabanları Aynı Olan Üslü İfadelerin Çarpımı

  Tabanları aynı olan iki üslü sayının çarpımında üsler toplanır.

  xm . xn = xm+n

  ÖRNEK:

  ► 52 . 57 = 52+7 = 59

  ► (−4)−3 . (−4)5= (−4)−3+5 = (−4)2

  Üsleri Aynı Olan Üslü İfadelerin Çarpımı

  Üsleri aynı olan üslü sayıların çarpımında tabanlar çarpılır.

  xn . yn = (x.y)n

  ÖRNEK:

  ► 59 . 29 = (5.2)9 = 109

  ► (−2)5 . (−3)5 . 85= 485

  Tabanları Aynı Olan Üslü İfadelerin Bölümü

  Tabanları aynı olan iki üslü sayının bölümünde bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır.

  x ≠≠ 0 için xm : xn = xm−n olur.

  ÖRNEK:

  ► 612 : 617 = 612−17 = 6−5

  ► 252−2252−2 = 25−(−2) = 27

  Üsleri Aynı Olan Üslü İfadelerin Bölümü

  Üsleri aynı olan üslü sayıların bölümünde tabanlar bölünür.

  ÖRNEK:

  ► 1545 : 345 = (153153)45 = 545

  ► 7914979149 = (714)9(714)9 = (12)9(12)9

  ÜSLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

  Taban ve Üsleri Aynı Olan Üslü İfadelerle Toplama ve Çıkarma

  Hem tabanları hem de üsleri aynı olan üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi katsayılar arasında yapılır.

  a . xn + b . xn − c . xn = (a+b−c) . xn

  ÖRNEK:

  ► 5 . 27 + 8 . 27 = 27 . (5 + 8) = 13 . 27

  ► 4 . 96 − 15 . 96 = 96 . ( 4 − 15) = −11 . 96

  Tabanları Aynı ve Üsleri Farklı Olan Üslü İfadelerle Toplama ve Çıkarma

  Tabanları aynı, üsleri farklı olan üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken üsler eşitlenir ve daha sonra katsayılar arasında işlem yapılır.

  ÖRNEK: 314 + 313 − 312 işleminin sonucunu bulalım.

  Üsler, en düşük olan üsse göre eşitlenebilir. 314 = 32 . 312 ve 313 = 3 . 312 olduğu için bu sayılar yerine özdeşleri yazılır. Buna göre;

  = 314 + 313 − 312

  = 32 . 312 + 3 . 312 − 312

  = 9 . 312 + 3 . 312 − 1 . 312

  = (9+3−1) . 312 = 11 . 312 olarak sonuç bulunur.

  ÜSLÜ DENKLEMLER

  İçinde üslü ifade bulunduran denklemlere üslü denklem adı verilir.

  Eşitliğin her iki tarafındaki tabanlar −1, 0 ya da 1’den farklı ve üsler de 0’dan farklı gerçek sayı olmak şartıyla; tabanlar eşitse üsler de eşittir.

  a ∈∈ R − {−1, 0, 1} ve x, y ∈∈ R − {0} olmak üzere ax = ay ise x = y dir.

  ÖRNEK: Aşağıdaki denklemlerin çözümlerini bulalım.

  ►  3x = 81

  3x = 34 olduğu için x = 4

  ►  2x+1 = 64

  2x+1 = 26 olduğu için x = 5

  ►  5x−3 = 252x

  5x−3 = (52)2x

  5x−3 = 54x

  x−3 = 4x olduğu için x = −1

  Eşitliğin her iki tarafındaki tabanlar −1, 0 ya da 1’den farklı gerçek sayı ve üsler de tam sayı olmak şartıyla; üsler eşit ve tek sayı ise tabanlar eşittir.

  a, b ∈∈ R − {−1, 0, 1}, n ∈∈ Z − {0} ve n tek sayı olmak üzere an = bn ise a = b dir.

  ÖRNEK: Aşağıdaki denklemlerin çözümlerini bulalım.

  ►  64 = x3

  43 = x3 olduğu için x = 4

  ►  x7 = −128

  x7 = (−2)7 olduğu için x = −2

  ►  (x+3)21 = 87

  (x+3)21 = (23)7

  (x+3)21 = 221

  x+3 = 2 olduğu için x = −1

  Eşitliğin her iki tarafındaki tabanlar −1, 0 ya da 1’den farklı gerçek sayı ve üsler de 0’dan farklı tam sayı olmak şartıyla; üsler eşit ve çift sayı ise tabanların mutlak değeri eşittir.

  a, b ∈∈ R − {−1, 0, 1}, n ∈∈ Z − {0} ve n çift sayı olmak üzere an = bn ise | a | = | b | dir.

  ÖRNEK: Aşağıdaki denklemlerin çözümlerini bulalım.

  ►  x4 = 16

  x4 = 24 olduğu için | x | = | 2 | olur.

  | x | = 2 olduğu için de x = 2 ya da x = −2’dir.

  ►  (x+1)12 = 84

  (x+1)12 = (23)4

  (x+1)12 = 212

  | x+1 | = | 2 | olduğu için x+1 = 2 ya da x+1 = −2’dir. Buradan da x = 1 ve x = −3 bulunur.

  Bir üslü ifade 1’e eşit ise tabanı 1 olabilir, tabanı −1 ve üstü çift sayı olabilir ya da tabanı 0’dan farklı ve üssü 0 olabilir.
  xn = 1 eşitliği şu durumlarda sağlanır:
  ►  x ≠≠ 0 ve n = 0 tir.
  ►  x = 1 tir.
  ►  x = −1 ve n çift sayıdır.

  ÖRNEK: (x−3)x + 1 = 1 denklemini sağlayan x değerlerini bulalım.

  ►  1. DURUM: Üs sıfır olabilir, üssü sıfır yapan değerin tabanı sıfır yapmaması gerekir.

  x + 1 = 0 eşitliğinden x = −1 bulunur. Bu değer tabanı sıfır yapmayacağı için denklemi sağlar.

  ►  2. DURUM: Taban 1 olabilir.

  x−3 = 1 eşitliğinden x = 4 bulunur.

  ►  3. DURUM: Taban −1 olabilir, tabanı −1 yapan değerin üssü çift sayı yapması gerekir.

  x−3 = −1 eşitliğinden x = 2 bulunur. Bu değer üssü çift sayı yapmadığında denklemi sağlamaz.

  x’in alabileceği değerler −1 ve 4’tür.

   

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.