Din, Birey ve Toplum Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  Din, Birey ve Toplum Konu Anlatımı

  Din, Birey ve Toplum Konu Anlatımı: Dinin bireysel yaşam ve toplumsal yapı üzerindeki etkisi ve rolü hakkında ayrıntılı bilgiler.

  Din Nedir?

  Sözlükte kanun, hesap, hüküm, ceza, ödüllendirme, saygı, itaat ve teslimiyet gibi anlamlara gelmektedir.

  Din: Allah tarafından, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya peygamberleri aracılığıyla yönlendiren ve onların dünyada ve ahirette mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe din denir.

  Din Tanımında Öne Çıkan Hususlar

  Allah tarafından gönderilmiştir.

  Akıl sahibi insanları ilgilendirir.

  Din özgür bir iradeyle seçilir. Baskı ve zorlama yoktur.

  Din insanları iyi ve güzel olana yönlendirir.

  Din insanlara doğru bilgi verir.

  Dini emirler peygamberler vasıtasıyla aktarılır ve peygamberler vasıtasıyla pratiğe dökülür.

  Dünya ve ahiret dengesini sağlayarak her ikisinde de mutluluğu sağlar.

  Din birtakım kurallar manzumesiyle insanların yaşamını kolaylaştırır.

  Din, her toplumda var olan bir olgudur. Çünkü insan inanma özelliğiyle yaratılmıştır. “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum suresi 30. ayet) buyurarak Kur’an inanmanın fıtri olduğunu söyler. Ayrıca dinde baskı ve zorlama yoktur. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” (Bakara suresi 256. ayet)

  İslam Dininin Temel Esasları Nedir?

  İslam dininin 4 temel esası vardır. Bunlar;

  *İman (inanç) *Ahlak

  *İbadet *Muamelat (sosyal hayat)

  İman Esasları Nedir?

  İslam dininin inanç esasları 6 başlık altında toplanır.

  Buna imanın 6 şartı da denmektedir. Bunlar:

  *Allah’a iman *Meleklere iman *Peygamberlere iman

  *Kitaplara iman *Ahirete iman *Kader ve Kazaya iman

  İbadet Esasları Nedir?

  İslam’ın 5 temel ibadet esası vardır. Buna İslam’ın 5 şartı da denmektedir. Bunlar;

  *Kelime-i şehadet *Zekât

  *Namaz *Hac

  *Oruç

  Ahlak Esasları Nedir?

  İslam dini insanların güzel ahlaklı olmasını öğütler. Bir ayette Allah şöyle buyurur: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi 90. ayet)

  Muamelat Esasları Nedir?

  Muamelat: İnsanların birbiriyle olan hukuki, idari, mâli, iktisadî ve beşeri münasebetleri düzenleyen hükümleri ifade eden fıkhi bir terimdir. Dinimizdeki bazı muamelat esasları şunlardır; Aile Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku vb

  Din Birey İlişkisi

  Birey: Toplumların unsurunu meydana getiren, düşünceleri, duyguları ve iradesi toplum içinde belirlenen insanların her biri fert ve kişi demektir.

  “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir…” (Rum suresi 30. ayet) Her insan inanma maneviyat ihtiyacıyla doğar. İslam dini insanların bu inanma ve maneviyat ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamıştır.

  İnsanlar doğdukları andan itibaren evreni anlamlandırarak tanımaya başlarlar. İnsanın bu anlam arayışında onu karanlıklardan aydınlığa çıkmasını sağlayacak yegâne din İslam’dır. Zira dinimiz, insanın Allah ile, çevresiyle ve kendisiyle olan tüm ilişkilerini optimum seviyede tutmaktadır. Bu sayede insanın kendini gerçekleştirmesine de olanak sağlamaktadır.

  İnsanın yaratılış gayesinin de “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat suresi 56. ayet) buyurarak kulluk etmek olduğunu hatırlatmaktadır.

  Din Toplum İlişkisi

  Toplum: Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, insan topluluğu ve cemiyet demektir.

  İnsan yaratılışı gereği toplum halinde yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Toplum halinde yaşayan insanların birlikte yaşayabilmeyi de becerebilmesi gerekmektedir. Din bu amaca matuf toplum hayatını düzenleyen ayetler indirerek birtakım kurallar koymaktadır.

  İslam dini toplum hayatını düzenleyen ilke ve kurallar koyar.

  İslam dini erdemli, ahlaklı ve güvenilir bir toplum inşa eder.

  İslam dini iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan bir toplum oluşturur.

  İslam dini Sıla-i Rahime (akraba ziyaretine) önem vererek akraba ilişkilerini kuvvetlendirir.

  İslam dini çalışanın hakkını alabildiği ve fakirlerin gözetildiği bir toplum inşa eder.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.