DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı

  DNA ve Genetik Kod Konu Anlatımı: Biyoloji öğreniminizde derinlemesine rehber. Kapsamlı analizler ve öğretici materyallerle.

  DNA ve Genetik

  İnsan vücudunda milyarlarca hücre vardır. Her bir hücre içerisinde kalıtsal bilgilerin bulunduğu DNA vardır.

  A- Nükleotid, Gen, DNA ve Kromozom

  DNA nedir

  1. DNA hücre içerisindeki yönetici moleküldür.
  2. DeoksiriboNükleikAsit kısaltması DNA’dır.
  3. Hücre içinde solunum, beslenme, üreme, boşaltım, protein sentezi gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir.
  4. Kalıtsal bilgilerimizin bulunduğu büyük bir kütüphanedir.
  5. İçerisinde canlıya ait bilgiler nükleotidlerle şifrelenmiştir.
  6. DNA’nın yapısı ile ilgili olarak ilk modeli oluşturan kişiler James Watson ve Francis Crick‘tir.

   

  Kalıtsal yapıların basitten karmaşığa (küçükten büyüğe) doğru sıralanışı şu şekildedir.

  Organik Baz Nükleotid Gen DNAKromozom Çekirdek

   

  Not: Kolay hatırlanması amacıyla büyükten küçüğe KeDiGeNi (Kromozom-DNA-Gen-Nükleotid) olarak şifrelenebilir.

  Kromozom-DNA-Gen-Nükleotid

  DNA’nın Özellikleri

  1. DNA’nın yapısı nükleotidlerden oluşur.
  2. DNA’nın yapı birimi Nükleotid’dir.
  3. DNA’nın görev birimi Gen’dir.
  4. DNA’nın yapısında dört farklı organik baz vardır. Bunlar Adenin (A), Timin (T), Guanin (G) ve Sitozin (S veya C) dir.
  5. Bütün canlılarda DNA’sında bulunabilecek 4 çeşit nükleotid vardır. Ancak her canlıda bu nükleotid sayısı ve dizilişi farklıdır.
  6. DNA molekülünü oluşturan zincirler arasında zayıf hidrojen bağı bulunur.
  7. DNA bakteri gibi gelişmemiş canlılarda sitoplazmada, diğer gelişmiş canlılar da ise çekirdek, mitokondri ve kloroplast içerisinde bulunur.
  8. DNA ismini yapısındaki Deoksiriboz şekerinden alır.

  DNA’nın Kendini Onarması

  DNA üzerinde Nükleotidlerden biri kaybolduğunda DNA kendini onarabilir.

  Karşılıklı iki nükleotid kaybolursa DNA kendini onaramaz. Buraya hangi nükleotidin geleceği belli değildir.

  Nükleotid nedir

  Nükleotid, DNA’nın yapı birimidir.

  Bir nükleotid, şeker fosfat ve azotlu organik bazdan oluşur.

  Nükleotidlerin oluşması

  Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Adenin organik bazı= Adenin Nükleotid

  Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Timin organik bazı = Timin Nükleotid

  Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Guanin organik bazı= Guanin Nükleotid

  Fosfat + Deoksiriboz şekeri + Sitozin organik bazı= Sitozin Nükleotid

    

  Nükleotid’in Özellikleri

   

  1. Bir nükleotidin ismi organik baza göre söylenir.
  2. Nükleotidin yapısında Adenin organik bazı varsa Adenin nükleotid adı verilir.
  3. DNA üzerinde 4 farklı çeşit nükleotid bulunmaktadır.
  4. DNA’nın çift sarmallı yapısında Adenin Nükleotidinin karşısına Timin, Guanin Nükleotidinin karşısına Sitozin bulunmaktadır.
  5. Nükleotidi oluşturan organik bazlar değişir şeker ve fosfat aynı kalır.
  6. Nükleotidlerin dizilimi DNA’nın genetik şifresini oluşturur.
  7. Nükleotid sayısı ve diziliminde meydana gelen farklılık genetik çeşitliliği (biyolojik çeşitlilik) sağlar.
  8. Adenin ile Timin arasında ikili (A=T), Guanin ile Sitozin arasında üçlü (G ≡ C) bağ bulunur.
  9. Bir DNA zincirinde Adenin Nükleotidi sayısı Timin Nükleotidi sayısına, Guanin Nükleotidi sayısı Sitozin Nükleotidi sayısına eşittir. A=T, G=C (A/T =1) (G/C= 1)
  10. Bir DNA zincirinde Şeker Sayısı = Fosfat Sayısı = Nükleotid Sayısı = Organik bazların toplamı (A+T+G+C)
  11. Nükleotidler arasında A + G / T + C =1 eşitliği vardır.

   

  Gen Nedir

  DNA üzerinde belirli görevleri yerine getiren kısma Gen denir. Genler belirli özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. (Saç rengi, göz rengi, kan gurubu vb.) Kalıtsal özelliklerimiz de genlerde bulunmaktadır. Genlerde bazı hastalıklarda taşınmaktadır. (Örnek şeker hastalığı) DNA üzerinde çok sayıda gen bulunmaktadır.

  Kromozom nedir

  Kromozom, DNA’nın etrafını özel proteinlerin sarması sonucu oluşan ve şekli X’e benzeyen kalıtım maddesidir. Kromozomlar hücrenin normal yaşam evresinde görülmezler, sadece çekirdek bölünmesi sırasında görülür. Kromozom DNA’nın eşlenmiş halidir. (Kromozom > DNA) Her türün kendine ait kromozom sayısı vardır. (Aynı türde kromozom sayısı değişmez.) İnsanlarda kromozom sayısı 2n=46’dır. Bu kromozomların n=23 tanesi anneden, n=23 tanesi babadan gelir.

  Kromozom = DNA + Özel Protein

  Bazı canlıların Kromozom sayısı Tür  Kromozom Sayısı

  TürKromozom Sayısı
  İnsan46
  Moli Balığı46
  Soğan16
  Güvercin16
  Eğrelti otu500
  Solucan2
  Fil56

   

  Uyarı
  1. Kromozom sayısının fazla olması bir canlının gelişmişliğini göstermez. Eğrelti otunun 500 kromozomu olması insanlardan gelişmiş olduğunu göstermez.
  2. Kromozom sayısının vücut büyüklüğü ile ilişkisi yoktur. Filin kromozom sayısı 56, eğrelti otunun kromozom sayısı 500’dür.
  3. Kromozom sayısının aynı olması canlılar arasında akrabalık olduğunu göstermez. İnsan ve moli balığının kromozom sayısı 46’dır.

  Aralarında bir benzerlik

  B- DNA’nın Kendini Eşlemesi

  Hücre bölünmeye başlamadan önce kendini eşler. Bu sayede DNA iki katına çıkmış olur. Ana hücrede bulunan kalıtsal bilgilerin yeni hücrelere aktarılması için DNA’nın kendini eşlemesi gerekir.

  1. DNA’nın çift zincirli yapısı ortadan ikiye ayrılır. (Fermuar gibi açılır.)
  2. Sitoplazmada bulunan serbest nükleotidler çekirdeğe girer.
  3. Ayrılan zincirlerin karşısına serbest nükleotidler uygun olacak şekilde yerleşir.
  4. Eşler tamamlandıktan sonra başlangıçtaki aynı olan iki DNA meydana gelir.

  DNA’nın kendini eşlemesi

  • DNA’nın kendini eşlemesi sırasında ortadan ikiye ayrılan zincirler yeni DNA oluşumunda kalıp olarak kullanılır.
  • Oluşan DNA zincirinin her birinde biri eski diğeri yeni iki zincir
  Not: Dünyadaki bütün insanların DNA’ları % 99,5 aynıdır. Geriye kalan fark insanların farklı özellikte olmasını sağlar.

  Canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni DNA molekülündeki nükleotid sayısı ve dizilişinin farklı olmasından kaynaklanır. Nükleotid çeşidi canlıların birbirinden farklı olmasını etkilemez. Bütün canlılarda nükleotid çeşidi aynıdır.

  Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına kalıtım (genetik) denir.

   

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.