Kalıtım Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  Kalıtım Konu Anlatımı

  Kalıtım Konu Anlatımı: Biyoloji öğreniminizde güçlü bir yardımcı. Derinlemesine bilgiler ve öğretici derslerle.

  A- Kalıtımla İlgili Kavramlar

  Gen

  Kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal karakterleri taşıyan birimlerdir.

  Baskın gen

  Özelliğini her zaman gösteren gendir. Basın gen büyük harfle gösterilir. (A, B, S, K gibi)

  Çekinik gen

  Baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir. Çekinik gen küçük harfle gösterilir. (a, b, s, k gibi)

  Alel gen

  Biri anneden diğeri babadan gelen gen çiftine alel gen denir.

  Genotip

  Gen yapısına genotip denir.

  Bireyin sahip olduğu genlerin toplamıdır.

  Genotip, homozigot (Saf, arı) veya heterozigot (melez) olabilir.

  Fenotip

  Canlının dış görünüşüdür.

  Gen yapısının dışa yansımasıdır.

  Dış görünüşte gen yapısı ile birlikte çevrenin de etkisi vardır.

  Fenotip = Genotip + Çevre

  Saf döl (Homozigot veya Arı döl)

  Alel genlerin birbirinin aynı olmasıdır. (AA, aa)

  Melez döl (Heterozigot)

  Alel genlerin farklı olmasıdır. (Aa)

  F1 Dölü

  1.Kuşak çaprazlamasına F1 dölü denir.

  F2 Dölü

  F1 dölünün çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu oluşan 2.kuşaktır.

  Bir karakterin gösterilmesi genlerin yan yana yazılması gerekir.

  AA Baskın özellik görülür.

  Aa Baskın özellik görülür.

  aa Çekinik özellik görülür.

  İnsanlarda Görülen Bazı Kalıtsal Özellikler

  • Siyah saç, sarı saça baskındır.
  • Kıvırcık saç, düz saça baskındır.
  • Siyah deri, beyaz deriye baskındır.
  • Kahverengi göz, mavi göz rengine baskındır.
  • Ayrık kula memesi, bitişik kulak memesine baskındır.
  Mendel

  Gregor Mendel

  Kalıtımla ilgili çalışmaların başlangıcı Mendel ile başlamıştır.

  Kalıtım biliminin kurucusu Mendel‘dir.

  Mendel’in çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmıştır.

  Mendel’in Bezelye bitkisini seçmesinin sebepleri

  1. Bezelyenin kolay yetiştirilmesi.
  2. Bir mevsimde birkaç döl (ürün) vermesi.
  3. Karakter çeşidinin fazla olması.
  4. Tozlaşmanın kontrol altında tutulabilmesi.
  5. Kapalı çiçek yapısına sahip olması.
  6. Bezelyenin yalnızca kendi arasında tozlaşması
  Bezelyelerin farklı karakterleri

  1.Tohum şekli

  Yuvarlak tohum, buruşuk tohuma baskındır.

  2.  Tohum rengi

  Sarı tohum, yeşil tohuma baskındır.

  3.  Gövde uzunluğu

  Uzun gövde, kısa gövdeye baskındır.

  1.  Çiçek rengi

  Mor çiçek, beyaz çiçeğe baskındır.

  B- Karakter Çaprazlamaları

  Eşeyli üreyen canlılarda karakterlerin nesilden nesile aktarılmasının gösterilmesine çaprazlama denir. Çapraz- lamada anne ve babadan gelen karakterler birbiri üzeri- ne dağıtılır. Oluşan yavruların genotip ve fenotipleri bulunmaya çalışılır.

  Karakter çaprazlaması

  1.Yöntem

  Karakterler yazılır ve karakterlerden çizgiler çizilerek oluşacak eşleştirilir.

  1. karakter ile 1. karakter
  2. karakter ile karakter
  3. karakter ile karakter
  4. karakter ile 2. karakter çaprazlanır.

   

  2.Yöntem

  Çaprazlamalarda ikinci bir yöntem olarak kutular kullanılabilir. Dişi ve erkeğin karakterleri satır ve sütuna ayrı ayrı yazılır. Kesiştiği kutulara da iki karakter beraber yazılır.

  Not: Çaprazlamada elde edilen sonuçlar ihtimali verir, kesinlik belirtmez. % 100 kesin ortaya çıkar, % 0 imkansızdır, % 50 yarı yarıya olabilir veya olmayabilir.

  Soru 1: Saf döl sarı bezelye ile, saf döl yeşil bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşacak bezelyelerin fenotip ve genotiplerini bulunuz?

  Genotip: %100 Melez (Heterozigot)

  Fenotip: %100 Sarı

  Farklı özellikteki iki arı dölün çaprazlaması sonucu oluşan bezelyeler %100 melez ve %100 sarıdır.

  Not: F1 dölü çaprazlamasında oluşan bireyler baskın karakterin özelliğini göstermektedir.

  Çekinik karakter gizli kalmıştır.

  Soru 2: Melez sarı iki bezelyenin çaprazlaması sonucu oluşacak bezelyelerin fenotip ve genotiplerini bulunuz?

  Genotip: %50 Melez (Heterozigot), %50 Arı döl (Homozigot)

  Fenotip: %75 Sarı, %25 Yeşil

  Melez bireylerin çaprazlaması sonucu çekinik karakterler ortaya çıkabilir.

  %25 ihtimalle çekinik karakter ortaya çıkabilir.

   

  Not: Çekinik özelliğin görülebilmesi için anneden ve babadan çekinik geni alması gerekir.

  Soru 3: Arı döl (saf döl) yeşil tohumlu bezelye ile melez sarı tohumlu bezelyenin çaprazlamasını yapınız?

  Genotip: % 50 melez, % 50 saf döl

  Fenotip: % 50 sarı, % 50 yeşil

  C- Cinsiyete Bağlı Kalıtım

  Sağlıklı bir insanın 46 kromozomu vardır. Bu kromozomların 44 tanesi vücut, 2 tanesi cinsiyet kromozomudur. Dişilerde cinsiyet kromozomu XX, erkeklerde XY’dir.

  Not: İnsanlarda doğacak olan çocuğun cinsiyetini baba- dan gelen sperm belirler. Babadan X kromozomu taşıyan sperm geldiğinde kız, Y kromozomu geldiğinde erkek çocuk dünyaya gelir.

  Kalıtsal Hastalıklar

   

  1. Hemofili hastalığı

  Kanın pıhtılaşmamasıdır.

  Cinsiyet kromozomu olan X kromozomunda bulunur.

  2.  Orak hücreli anemi

  Kişinin alyuvarları orak şekline benzer, yeteri kadar oksijen taşıyamaz.

  Vücut kromozomunda çekinik olarak bulunur.

  3.  Renk körlüğü

  Kırmızı ve yeşil renklerin ayırt edilememesidir. Cinsiyet kromozomu olan X kromozomunda bulunur.

  4.Down sendromu

  Vücut kromozomlarından birinin fazla olması sonucu oluşur.

  Kesin nedeni belli değildir.

  Not: Balık pulluluk, kulak içi kıllığı Y kromozomunda bulunan kalıtsal hastalıklardır. Bunlar sadece erkeklerde görülür.

   

  D- Akraba Evliliği

  Aralarında kan bağı olan kişiler akrabadır.

  Akraba evliliği sonucu doğacak çocukların sakat doğma ihtimali yüksektir.

  Akraba olan kişilerde aynı genetik hastalığın çekinik olarak taşınma ihtimali yüksektir.

  Melez bireylerde çekinik karakter ortaya çıkma ihtimali olduğundan dolayı genetik hastalıklar görülebilir.

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.