Periyodik Sistem Konu Anlatımı

  11.12.2023
  A+
  A-
  Periyodik Sistem Konu Anlatımı

  Periyodik Sistem Konu Anlatımı: Kimya öğrenin ve elementlerin dünyasını keşfedin. Ayrıntılı dersler ve pratik bilgiler.

  Periyodik sistemin neden gereklidir?

  Elementler benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

  Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için belirli özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

  Elementlerin sınıflandırılması sonucunda periyodik sistem oluşmuştur.

  Periyodik sistem oluşturulduktan sonra yeni bulunan elementlerin hangi özellik gösterebileceği tahmin edilebilmiştir.

  A- Periyodik Sistemin Tarihçesi

  1. Johann Döbereiner (Yohan Döbereynar)

  Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturmuştur. Lityum, sodyum, potasyum elementlerinin benzer özellik gösterir.

  2. Alexandre Beguyer de Chancourtois (Aleksandır Beguye dö Şankurtua)

  Benzer fiziksel özellikleri gösteren elementleri dikey gelecek şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Elementlerin dışında bazı iyonlara da yer vermiştir.

  3. John Newlands (Con Nivlends)

  O zamana kadar bilinen 62 elementi atom ağırlığına göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonraki elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarladığını fark etmiştir. (Oktav kanunu)

  4. Lothar Meyer (Lotar Meyer)

  Mendeleyev ile aynı zamanda elementleri benzer biçimde sıralamıştır. Elementleri sıralarken fiziksel özelliklerine göre sıralamıştır.

  5. Dimitri İvanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendeleyev)

  Elementleri kütle numaralarına (atom ağırlıklarına) göre sıralamıştır.

  Ancak bazı elementlerin yeri bulunması gereken yerden farklı olmuştur.

  Periyodik sistemde boşluklar bırakarak daha bulunmamış elementleri tahmin etmiştir.

  Periyodik sistemin babası olarak bilinir.

  6. Henry Moseley (Henri Mozeli)

  Günümüzdeki periyodik tablonun temelini atmıştır. Elementleri atom numaralarına (proton sayısına) göre sıralamıştır.

  7.  Gleen Seaborg (Gılen Siborg)

  Periyodik tabloya en altta iki satır ekleyerek (Lantanit ve Aktinit), en son halini almasını sağladı.

  B- Periyodik Sistem

  Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandıklarında oluşan tabloya “Periyodik Sistem” denir.

   

  • Elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri guruplarda benzer özellik gösterir.
  • Periyodik sistemde elementlerin adı, sembolü, atom numarası gibi birçok özellik yer alır.

  Elementler atom numaralarına göre sıralandıklarında bazı özelliklerin periyotlar halinde tekrar etmektedir. Periyodik tabloda benzer özellikler alt alta sıralıdır.

  Not: Yukarıdaki periyodik sistem 8.sınıf düzeyine göre hazırlanmıştır.

  Periyot

  Yatay sıralara periyot denir. 7 periyot vardır.

  Grup

  Dikey sütunlara grup denir. 18 grup vardır.

  Periyodik Sistemde grupların özellikleri

  Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri (sertlik, parlaklık, iletkenlik, reaksiyona girme isteği vb.) genellikle benzerdir.

  Aynı grupta bulunan elementlerin yukarıdan aşağıya doğru gittikçe;

  • Atom numarası (Proton sayısı)
  • Kütle numarası
  • Metalik özellik artar, ametalik özellik azalır.
  • Son katmanında elektron sayıları değişmez.
  • Atom hacmi (çapı)
  • Katman sayısı (Periyot sayısı)
  • Elektron verme isteği

  Bazı grupların özel isimleri vardır.

  • 1A grubu Alkali metaller
  • 2A grubu Toprak alkali metaller
  • 7A grubu Halojenler
  • 8A grubu Soy (Asal) gazlar

  Periyodik cetvelde periyotların özellikleri

  Aynı periyotlarda soldan sağa gittikçe;

  • Atom numarası (Proton sayısı)
  • Kütle numarası
  • Katman sayısı (Periyot sayısı) değişmez.
  • Atom hacmi (çapı) azalır.
  • Değerlik elektron sayısı (son yörüngedeki elektron sayısı)
  • Metalik özellik azalır, ametalik özellik
  • Elektron alma isteği

   

  Elementlerin Periyodik Sistemde Yerlerinin Bulunması Bir elementi periyodik sistemdeki yeri nötr durumdaki elektron dağılımına göre yapılır.

  Elektron dağılımında;

  Katman sayısı = Periyot Numarası

  Son Katmandaki elektron sayısı = Grup Numarasını verir.

  Elektron dağılımı

  1. Katman 2 elektron
  2. Katman 8 elektron
  3. Katman 8 elektron

  Örnek: 13 atom numaralı alüminyumun elektron dağılımını ve periyodik sistemdeki yerini bulalım.

  Elektron dağılımı

  Al13: 2) 8) 3)

  1. Periyot (3 katman olduğu için)

  3A gurubu (Son katmanda 3 elektron olduğu için)

  Atomun kimliğini atomdaki proton sayısı belirler.

  Farklı elementlerin de proton sayısı birbirinden farklıdır. Elementlerin sayısı 118’dir. Bunlardan 94 tanesi doğada bulunmaktadır. Bilim insanları elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Elementler sınıflandırılarak kullanımı ve anlaşılması kolaylaşır.

  C- Elementlerin Sınıflandırılması

  Elementler, metal, ametal ve yarı metal olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

  I-  Metallerin genel özellikleri
  • Tel ve levha haline getirilebilir.
  • Isı ve elektriği iyi iletir.
  • Parlaktır.
  • Oda koşullarında katıdır.(Cıva hariç)
  • Atomik yapıdadır
  • Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluştururlar.
  • Bileşik yaparken elektron vererek + yüklü (Katyon) oluşturur.
  • Son yörüngelerindeki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) 1,2 veya 3 tür.
  • Vurulduklarında çın sesi çıkarır.
  • Haddelenebilir, şekil verilebilir.
  • Periyodik sistemin sol tarafında yer alırlar.

  İlk 18 element içerisindeki metaller

  Lityum (Li), Berilyum (Be), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al)

  II-  Yarı metallerin genel özellikleri

  Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzemektedirler. Yarı metaller elektronik devrelerde, merceklerde ve projektörlerde kullanılır.

  • Parlak veya mat görünümdedir
  • Oda koşullarında katıdır.
  • Tel ve levha haline gelebilir.
  • Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletir.

   

  İlk 18 element içerisindeki yarı metaller: Bor (B) ve Silisyum (Si)

  I-     Ametallerin genel özellikleri

  • Tel ve levha haline getirilemez.
  • Isı ve elektriği iyi iletmez.
  • Mattır.
  • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz haldedir.
  • Molekül yapıdadır.
  • Elektron alarak – yüklü (Anyon) oluşturur.
  • Son yörüngelerinde 5,6 veya 7 elektron bulundurur.
  • Periyodik sistemin sağ tarafında bulunmaktadır.

  İlk 18 element içerisindeki ametaller

  Hidrojen (H), Karbon (C), Azot (N), Oksijen (O), Flor (F), Fosfor (P), Kükürt (S), Klor (Cl)

  Soygazlar

  Soygazlar ametaller sınıf içerisinde yer alan özel bir gruptur.

  Soy gazların genel özellikleri

  • Oda şartlarında hepsi gaz halindedir.
  • Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal reaksiyona girmezler.
  • Bileşik oluşturmazlar
  • Tek atomludur.
  • Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
  • Son yörüngelerinde 8 elektron bulundururlar. (Helyum hariç)
  • Işığı geçirirler (Saydamdır)
  • Isı ve elektriği iletmezler.
  • Periyodik sistemin 8A gurubunda bulunurlar.
  İlk 18 element içerisindeki soy gazlar

  Helyum (He), Neon (Ne) ve Argon (Ar)

  Not: Aşağıdaki elementlere dikkat !!!

  Hidrojen: Ametal olması, 1A grubunda metallerin arasında bulunması

  Helyum: Son yörüngesinde 2 elektron olması, 2A grubu yerine 8A grubunda olması

  Bor: Son yörüngesinde 3 elektron olması, metal olması gerekirken yarı metal olması

   

  BİR YORUM YAZIN

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.